top of page

Personvernerklæring

 

Personvernpolicy (GDPR)

Oppdatert 2022-16-11

Gjelder Avea AS (org.nr. 987 096 934)

Denne personvernerklæringen gjelder fra og med 16. november 2022 og erstatter alle tidligere versjoner.

 

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi aktivt jobber med å ivareta ditt personvern. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger om deg og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.
 

Hvem kontrollerer dine personlige data?

Avea Klinikken AS sammen med samarbeidspartnere for digitale tjenester, kontrollerer personopplysningene du gir oss, og er ansvarlig for personopplysningene dine i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
 

Avea Klinikken AS
Kanalsletta 4
4033 Stavanger
Norge

 

Avea Klinikken registrerer og lagrer personinformasjon fra kunder som benytter våre tjenester. Vi er underlagt taushetsplikt om personopplysninger, og denne informasjonen er beskyttet. Det vil si den deles aldri med en 3.part uten ditt samtykke. Opplysningene blir kun brukt av Avea Klinikken som kontakt med deg som kunde. Unntak fra utlevering av personopplysninger kan skje dersom det er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. . 

 

Helsepersonell har anledning til å utlevere dine taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende helsepersonell som er underlagt samme taushetsplikt som våre ansatte. Dette gjøres kun i den grad det anses som nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp og reglene følger av helsepersonelloven § 25.

bottom of page