WHO

Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyte.